Plan wizyty duszpasterskiej 2017 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 grudnia 2017 19:51

Plan wizyty duszpasterskiej >>TUTAJ<<

 

DATA

Od godz.

Miejscowość/ulica

Lb księży

27 grudnia

środa

10.00

15.30

Ruda Solska

1 ks. od nr 87 w str. 72

2 ks. od nr 78 w str. Woli Dereźniańskiej

3 ks. od nr 51 w str. Woli Dereźniańskiej

4 ks. od. nr. 7, 6 … lewa str. w kierunku Bogackiego Końca

5 ks. od nr 5a, 10 e … prawa strona w kierunku Bogackiego Końca

Podlesie nad szosą + ul. Spokojna (po 2 ks. od krańców ku środkowi 1 ks. od Podlesia)

5

 

 

 

 

5

28 grudnia

czwartek

9.00

Wola Dereźniańska

1 ks. od nr. 96 dwie strony w kierunku nr. 53

2 ks. od nr. 53 dwie str. w kierunku nr. 96

3 ks. od nr 52 dwie str. w kierunku nr. 29

4 ks. od nr 29 dwie str. w kierunku nr. 52

5 ks. od nr 3 dwie str. w kierunku nr. 28

 

 

5

15.30

Ul. Armii Kraków blok nr 39

Blok Armii Kraków nr 53

Blok Armii Kraków nr 55

1

2

2

29 grudnia

piątek

9.00

Dereźnia Majdańska + część Dereźnia Solska

1 ks. Dereźnia Solska od nr. 74 dwie str. w kierunku nr. 25

2  ks. Dereźnia Solska od nr.25 dwie str. w kierunku nr. 74

3 ks. Dereźnia Solska od nr. 24 dwie str. w kierunku nr. Der. Majdańskiej

4 ks. Dereźnia Majdańska od nr. 27 dwie str. w kierunku Der. Solskiej

5 ks. Dereźnia Majdańska od nr. 45 dwie str. w kierunku Dereźni Solskiej

 

 

5

15.30

Ul. Gen. Komorowskiego + Ul. Kościuszki blok nr 97

Nad sklepem początek od domu kombatanta

Ul. Kombatantów  + Ul. Wiejska (1 ks. od ul. Kościuszki 2 ks. od. Konopnickiej)

Ul. Konopnickiej + ul. Mickiewicza 1ks. od Ul. Wiejskiej 2 ks. od ul. Cichej

1

 

2

2

30 stycznia

sobota

9.00

Dereźnia Solska cz. pozostała + Dereźnia Zagrody

1 ks. Dereźnia Solska od. nr. 75 dwie str. w kierunku Dereźnia Zagrody

2 ks. od nr 1, 2a …9, do 15 następnie w stronę osiedla przy kaplicy

3 ks. Dereźnia Zagrody od nr. 16 dwie str. w kierunku Soli

4 ks. Dereźnia Zagrody nr. 38, 56, 61, 105 i od nr. 87 w stronę szkoły

5 ks. Od str. Soli nr. 103, 124 … następnie w str. Woli Dereźniańskiej

 

 

5

15.30

Ul. Armii Krajowej + Ul. Radzika + Lazurowa, Południowa i Błękitna

Bloki Ul. Krzeszowska nr 57 i 57A

3

2

2 stycznia

wtorek

15.30

Ul. Nowakowskiego numery nieparzyste od 51 do 127.

Ul. Graniczna numery parzyste od 2 do 22.

 

5

3 stycznia

środa

15.30

Ul. Sienkiewicza blok nr 10

Ul. Sienkiewicza blok nr 31

2

2

Ul. Sienkiewicza blok nr 7

1

4 stycznia

czwartek

15.30

Ul. Sienkiewicza domy prywatne + blok nr 2

1

Ul. Krzeszowska + bloki (2 ks. od Soli, 2 od Kościoła) prawa i lewa strona

4

5 stycznia

I piątek

8 stycznia

poniedziałek

15.30

Ul. Bolesława Prusa z blokami

1  ks.  od ul. Wiejskiej

2-óch księży od Ul. Cichej, na końcu bloki

 

 

3

Ul. Szopena

Ul. Skłodowskiej + blok nr 3

1

1

9 stycznia

wtorek

15.30

Kościuszki blok nr 124

2

Ul. Sienkiewicza blok nr 9

1

Ul. Sienkiewicza blok nr 14

2

10 stycznia

środa

 

 

15.30

Okrągłe

1 ks. od Julianna Różańska nr 1

2 ks. od Solak Marianna

3 ks. od Solak Grzegorz Tomasz

4 ks. od Harasim Andrzej

5 ks. od Kapka Marian

 

 

 

5

11 stycznia

czwartek

15.30

Żeromskiego, Mickiewicza, Puszkina

Ul. Boh. Monte Cassino d. prywatne (z obydwu stron) 2

Bohaterów Monte Cassino blok nr 18

Bohaterów Monte Cassino blok nr 20

1

2

1

1

12 stycznia

piątek

15.30

Ul. Sienkiewicza blok nr 5

1

Ul. Kościuszki blok nr 152

2

Ul. Kościuszki blok nr 150

2

13 stycznia

sobota

9.00

ks. Smólsko od szosy 1 ks. od kaplicy 1 ks. Brodziaki od leśniczówki

2

Podlesie 1 ks. od Dereźni 2 ks. od łąki

2

1 ks. Wira Bartoszewskiego od Kościuszki – domy pryw. blok + internat

1

15 stycznia

poniedziałek

15.30

Ul. Kościuszki blok nr 122

1

Ul. Sienkiewicza blok nr 4

1

Ul. Kościuszki blok nr 154

2

Ul. Kościuszki blok nr 99

1

18.00

Ul. Piaskowa domy prywatne + blok nr 10

2

16 stycznia

wtorek

15.30

Puszcza Solska – początek od kościoła

2

Ul. Wańkowicza od dworca PKS

1

Ul. Motorowa i ul. Tarnogrodzka + Miodowa

1 ks. strony Smólska 2 ks. od ul. Kościuszki

2

18.00

I Armii Wojska Polskiego od ul. Prusa 1 ks. lewa str. 2 ks. prawa str.

2

17 stycznia

środa

15.30

Korczów

1 ks. od Baryła Maria

2 ks. od Adamek Jan

3 ks. od Kmieć Mieczysław

4 ks. od Skubis Jan

5 ks. od Małysa Jan

 

 

5

18 stycznia

czwartek

15.30

 

Ul. Kościuszki od str. Kościoła lewa i prawa  strona

2

Ul. Kościuszki od str. Starostwa lewa i prawa strona

2

Ul. Kościuszki blok nr 101

1

17.00

Ul. Dra Pojaska domy prywatne od Ul. Armii Kraków + blok nr 2

3

19 stycznia

piątek

15.30

Ul. Armii Kraków od końców ku środkowi z blokiem nr 44 + Ul. Sikorskiego Ul. Słowackiego

4

1

Poprawiony: poniedziałek, 08 stycznia 2018 15:45