Apostolstwo Dobrej Śmierci PDF Drukuj Email
wtorek, 23 września 2008 07:24

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X, dnia 22 lipca 1908 roku i powierzone opiece misjonarzy ze Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny we Francji (z siedzibą w Tinchebray). 30 maja 1987 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp oficjalnie zatwierdził Polską Filię Stowarzyszenia w Górce Klasztornej. Opiekę nad Apostolstwem Dobrej Śmierci w Polsce sprawują Misjonarze Świętej Rodziny.

Cel Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modliitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

  • dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej;
  • dla obojętnych religijnie i grzeszników - łaskę nawrócenia;
  • dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć

Realizując ten cel:

  • często kierują swe myśli ku wieczności i starają się wystrzegać grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili;
  • żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.
    Członkowie stowarzyszenia mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków, uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach św.

Istnieją trzy stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

  • Wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci;
  • Wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczo- rem 3 razy Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami, św. Józefie – módl się za nami;
  • Modlitwa przepisana dla II stopnia oraz codzienny wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesią- ca) przystąpienie do sakramentu pojednania i eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

Strona internetowa Apostolstwa: www.apostolstwo.pl

W naszej parafii Apostolstwem opiekuje się ks. Krzysztof Antczak.

 

Lista członków Apostolstwa Dobrej Śmierci:

 

1. Marczak Barbara (zelatorka)

2. Istra Teresa

3. Maciocha Maria

4. Myszak Krystyna

5. Lisiecka Teresa

6. Grabias Jan

7. Kotowska Kinga

8. Amrosz Stanisława

9. Kucharska Stanisława

10. Kolanin Marianna

11. Mielnik Weronika

12. Batorska Wanda

13. Hucz Agnieszka

14. Komajda Danuta

15. Ulidowska Agnieszka

16. Czubko Maria

17. Kmieć Aniela

18. Warzna Władysława

19. Śmieciuch Teresa

20. Tochman Zofia

21. Karpiuk Stanisława

22. Oleszczak Wincenty

23. Wilczewska Bronisława

24. Wajda Kazimiera i córka

25. Błaszczyk Marianna

26. Paluch Aniela

27. Maciocha Maria

28. Jabłoński Bronisław

29. Przekaza Teresa

30. Strzałka Jadwiga

31. Pięciurek Stanisława

32. Paluch Janina

33. Skubis Marianna

34. Budzyńska Stanisława

35. Różańska Krystyna

36. Stelmach Teresa

37. Wolanin Danuta

38. Skubis Katarzyna

39. Gleń Maria

40. Budzyńska Katarzyna

41. Nizio Alina

42. Soja Celina

43. Buchojska Krystyna

44. Dzido Leokadia

45. Chołyst Karolina

46. Obszańska Franciszka

47. Różański Jan

48. Nizio Aniela

49. Krukowska Krystyna

50. Blacha Barbara

51. Kyc Wiktoria

52. Buchajska Janina

53. Raduj Maria

54. Szatan Urszula

55. Rataj Jan

56. Dziduch Jan

Poprawiony: poniedziałek, 08 września 2014 15:12